رهبری

بدنه خبر

کسب مقام نائب قهرمانی تیم دارت کارکنان جانباز و معلول دانشگاه در دومین المپیاد فرهنگی ورزشی شنبه، 3 آذر 1397

تیم دارت کارکنان جانباز و معلول دانشگاه علوم پزشکی کردستان در دومین المپیاد فرهنگی، ورزشی کارکنان جانباز و معلول دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور، مقام نائب قهرمانی را کسب نمود.

 
 
 

به گزارش وب دا، در این دوره از مسابقات که به مناسبت دومین المیپاد ورزشی کارکنان ورزشکار جانباز و معلول دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور از 21 لغایت 29 آبان ماه سال جاری در خزرآباد ساری برگزار شد، کمال مرادی توانست مقام قهرمانی انفرادی را در رشته دارت کسب نموده و به صورت کلی تیم دارت کارکنان جانباز و معلول دانشگاه مقام نائب قهرمانی تیمی را کسب نمودند.

همچنین سیروان محمدی از کارکنان ورزشکار جانباز و معلول دانشگاه در رشته شطرنج، مقام قهرمانی را در این دوره از مسابقات کسب نمود.  

 
پورتال اخبار