رهبری

بدنه خبر

اعضای بیمار 49 ساله مرگ مغزی اهدا شد دوشنبه، 5 آذر 1397

در اقدامی خیرخواهانه اعضای بدن بیمار مرگ مغزی، توانست 8 نفر را از مرگ حتمی نجات دهد.

به گزارش وب دا، خانم 49 ساله قروه ای که دچار مرگ مغزی شده بود، برای زندگی دوباره بخشیدن به بیماران نیازمند پیوند عضو، به بیمارستان شریعتی تهران منتقل شد.

در پی حملات آسم، بیمار دچار هیپوکسی گردیده و جهت اقدامات درمانی به بیمارستان شهید بهشتی قروه مراجعه نموده بود.

متاسفانه علی رغم تمامی اقدامات درمانی انجام شده در بیمارستان، بیمار دچار مرگ مغزی گردید.پس از تایید مرگ مغزی وی توسط تیم متخصصان و نیز کسب رضایت از خانواده متوفی، جهت اهداء اعضا به بیمارستان شریعتی تهران اعزام شد.

فرهنگ اهدای عضو چندین سال است که در استان کردستان شروع شده و تاکنون 32 مورد اهدای اعضا در این استان صورت گرفته است.

علاقمندان می توانند برای ثبت نام و دریافت کارت اهدای عضو با مراجعه به سایت http://ehda.center در این اقدام خداپسندانه شرکت کنند.

 
پورتال اخبار