رهبری

بدنه خبر

پرواز سبز دختر 14 ساله بیجاری، ثبت اهدای عضوی دیگر در استان شنبه، 10 آذر 1397

در اقدامی نیکوکارانه، خانواده مرحومه مبینا خاطر ویسی از بیجار، با رضایت به اهدای عضو یگانه دختر14 ساله خود، فعل فداکاری را صرف و عشق را معنایی واقعی بخشیدند.

به گزارش وب دا، این نوجوان بیجاری، که به دنبال ترومای مغزی، مرگ مغزیش توسط 5 پزشک متخصص تایید گردید، با رضایت خانواده مرحومه، جهت انجام پیوند اعضا به بیمارستان شریعتی تهران انتقال و زندگی دوباره را به هشت بیمار چشم انتطار هدیه داد.

گفتنی است بر اساس آمارهای کشوری، در هر ده دقیقه یک نفر به لیست انتظار برای پیوند عضو اضافه ودرهر دو ساعت، یک بیمار نیازمند پیوند جان خود را از دست می دهد.

 
 
پورتال اخبار