رهبری

بدنه خبر

توانمندسازی کارشناسان روابط عمومی دانشگاههای کلان مناطق 3، 8 و 9 یکشنبه، 11 آذر 1397

ششمین دوره توانمندسازی کارشناسان روابط عمومی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور با حضور کارشناس روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان تحت عنوان "کارگاه آموزشی یادداشت نویسی و گزارش خبری" به مدت دو روز و در روزهای 10 و 11 آذرماه به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حال برگزاری است.

به گزارش وبدا، در این کارگاه دو روزه 21 نفر از کارشناسان روابط عمومی 21 دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی کلان منطقه 3، 8 و 9 حضور دارند. این دوره پس از برگزاری دوره های خبرنویسی به میزبانی زنجان، کرمان و شیراز و دوره آموزشی یادداشت و گزارش نویسی به میزبانی تبریز و اهواز و در راستای اجرای برنامه عملیاتی وزارت بهداشت، برگزار می شود.

 
 

 کارگاه آموزشی گزارش خبری توسط دکتر صدیقه ببران از اساتید دانشگاه با ارائه مباحثی مانند گونه های روزنامه نگاری، انواع گزارش، مراحل علمی تهیه گزارش در حال برگزاری بوده و کارگاه آموزشی یادداشت نویسی نیز در روز دوم توسط دکتر علی گرانمایه پور با ارائه مباحثی مانند یادداشت نویسی مطبوعاتی، اصول نگارش رسانه ای، نگارش مقاله های مطبوعاتی و  خبرنویسی در شبکه های اجتماعی برگزار خواهد شد.

 گفتنی است، کلان مناطق  3، 8 و 9 شامل دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی خراسان شمالی، جیرفت، کرمانشاه، زاهدان، سبزوار، ایلام، تربت جام، تربت حیدریه، نیشابور، سیرجان، ایرانشهر، کردستان، رفسنجان، گناباد، زابل، اسدآباد، اسفراین، همدان، بم، کرمان و بیرجند هستند.

 
پورتال اخبار