رهبری

بدنه خبر

بازدید شبانه مدیر شبکه بهداشت و درمان دهگلان از بیمارستان شهدا یکشنبه، 11 آذر 1397
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهگلان، دکتر مدرس گرجی مدیر شبکه بهداشت و درمان شب گذشته از بیمارستان شهدا بازدید سرزده به عمل آورد.
 
در این بازدید از بخش های مختلف بیمارستان و از روند انجام خدمات درمانی به بیماران بازدید به عمل آورد.
 
 
 در جریان بازدید دکتر مدرس گرجی، همراهان بیماران علاوه بر مطرح کردن مشکلات خود با دکتر مدرس گرجی، از خدمات ارزشمند پزشکان، پرستاران و کادر بیمارستان‌ها تشکر کردند.
 
 
 
 
 
 
 

 
پورتال اخبار