رهبری

بدنه خبر

راه اندازی واحد بیماران خاص در بیمارستان فجر مریوان سه‌شنبه، 10 مهر 1397
 راه اندازی واحد بیماران خاص در بیمارستان فجر مریوان
 
واحد بیماران خاص در بیمارستان فجر مریوان با همت خیرین سلامت با هزینه ای بالغ بر 300000000 ریال در مهرماه 1397 راه اندازی گردید. 
 
پورتال اخبار