رهبری

بدنه خبر

انجام عمل جراحی آرتروسکوپی برای اولین بار در مریوان پنجشنبه، 13 اردیبهشت 1397

 انجام عمل جراحی آرتروسکوپی برای اولین بار در مریوان

 

جراحی آرتروسکوپی در اتاق عمل بیمارستان فجر برای اولین بار در شهرستان  مریوان انجام گرفت، بیمارستان فجر مریوان این موفقیت را به تمامی همکاران خدوم و زحمتکش بیمارستان، تبریک عرض می نماید.

 

 
پورتال اخبار