رهبری

بدنه خبر

خرید یورتروسکوپ اطفال پنجشنبه، 30 فروردین 1397

خرید یورتروسکوپ اطفال با همت خیرین سلامت 

با پیگیری مسئولین محترم شبکه بهداشت و درمان مریوان، بیمارستان فجر یک دستگاه یورتروسکوپ اطفال را با همت خیرین سلامت شهرستان و موسسه خیریه ابوالفضل العباس (ع) اصفهان با هزینه ای بالغ بر 400000000 ریال خریداری نموده است.

 

                             تو نیکی می کن و در دجله انداز

                                                                           که ایزد در بیابانت دهد باز 

 
پورتال اخبار