رهبری

بدنه خبر

راه اندازی مرکز ترک اعتیاد بیمارستان فجر شنبه، 18 فروردین 1397

 راه اندازی مرکز ترک اعتیاد بیمارستان فجر

 

 

در ابتدای سال 1397 بیمارستان فجر مفتخر است مرکز ترک اعتیاد خود را جهت حل معضل اعتیاد با تعرفه دولتی راه اندازی نماید، وجود کادر درمانی چون پزشک متخصص روانپزشکی،  پزشک عمومی به عنوان مسئول فنی ، کارشناسی ارشد روانپزشکی بالینی و دو نفر کارشناس پرستاری می تواند یکی از نقاط قوت این مرکز باشد،  همه ما بایستی در راستای و ظیفه خطیری چون چون نجات جامعه کوشا باشیم
 
 
پورتال اخبار