رهبری

بدنه خبر

بازدید معاونین بهداشتی و توسعه مدیریت و منابع دانشگاه از بیمارستان بعثت سنندج پنجشنبه، 15 آذر 1397

معاونین بهداشتی و توسعه مدیریت و منابع به همراه رئیس دفتر ریاست دانشگاه از بیمارستان بعثت سنندج بازدید به عمل آوردند.

 به گزارش وب دا، بازدید کنندگان ضمن بازدید از بخش های مختلف بیمارستان از قبیل ICU کودکان و پانسیون پزشکان، از نزدیک در جریان نحوه ارائه خدمات به بیماران قرار گرفتند.

همچنین بازدیدکنندگان در نشستی با حضور مسئولین بیمارستان، موانع و تنگناها را مورد بررسی قرار داده و پس از بحث و تبادل نظر، در خصوص بکارگیری راه کارهای مناسب، تصمیم گیری نمودند.

 
 
 
پورتال اخبار