رهبری

بدنه خبر

اطلاعیه استخدام بهورز شنبه، 17 آذر 1397
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کردستان در نظر دارد، برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در خانه های بهداشت تحت پوشش در شهرستا ن ها طبق مفاد دستور العمل اجراییی وپذیرش اقدام به استخدام بهورز از محل سهمیه هیئت امنایی دانشگاه علوم پزشکی نماید .
 
این سازمان درنظر دارد از میان داوطلبان بومی زن ومرد طی یک فضای رقابتی و با رعایت عدالت استخدامی تعداد11 نفر از افراد واجد شرایط را از طریق آزمون عمومی/تخصصی، مصاحبه وگزینش  در شغل بهورزی به صورت قرارداد کار معین استخدام نماید.
 
از کلیه داوطلبان تقاضا می گردد از تاربخ97/9/17 لغایت97/9/27 با مراجعه حضوری به مرکز آموزش بهورزی شهرستان بیجار، واقع در بیمارستان شهدای 7 تیر سابق از شرایط ثبت نام آگاه شوند.
لازم به ذکر است کلیه شرکت کنندگان باید بومی وساکن روستاهای
1/شریف کندی
2/کرانی(حیات)
3/ولی بیگ
4/گرگین
5/کهریز
6/پنجه سفلی
7/چشمه منتش
8/تازه کند معدن
9/نجف آباد
10/سلطان آباد دره ویران باشند.
 
ضمنا افراد داری مدرک تحصیلی دیپلم کامل نظری، کاردانان بهداشت محیط، بهداشت حرفه ایی، بهداشت عمومی  صلاحیت شرکت در آزمون فوق را دارند.
 
منبع: روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بیجار
 
پورتال اخبار