رهبری

بدنه خبر

ارائه خدمات رایگان دندانپزشکی به کودکان مجتمع نیکان سنندج جمعه، 16 آذر 1397

دندانپزشکان دانشگاه علوم پزشکی کردستان به صورت داوطلبانه و رایگان به کودکان مجتمع نیکان سنندج خدمات دندانپزشکی ارائه دادند.

به گزارش وب دا، رئیس دانشکده دندانپزشکی به همراه جمعی دیگر از دندانپزشکان دانشگاه، با استقرار کلینیک سیار دندانپزشکی به کودکان مجتمع نیکان سنندج خدمات رایگان دندانپزشکی ارائه دادند.

 
 
 
پورتال اخبار