رهبری

بدنه خبر

برگزاری بیش از 80 جلسه، کارگاه و همایش ویدیوکنفرانسی در دانشگاه شنبه، 17 آذر 1397

برگزاری بیش از 80 جلسه، کارگاه و همایش ویدیو کنفرانس در سال جاری، از جمله دست آوردهای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در دانشگاه علوم پزشکی کردستان است.

مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اعلام این خبر، گفت: پیرو سیاستهای دانشگاه در خصوص استفاده حداکثری از  ظرفیت های سامانه وب کنفرانس اختصاصی دانشگاه، استفاده از این سامانه بسیار فراگیرتر شده و کارشناسان مدیریت فن اوری اطلاعات با همکاری سایر واحدهای دانشگاه از ابتدای سال تاکنون موفق به برگزاری بیش از 80 جلسه، کارگاه و همایش از طریق ویدیو کنفرانس قابل قبول شده اند.

 
 
 

مهندس سالار شادمان ضمن بیان مزایای استفاده از ویدیو کنفرانس، گفت: صرفه جویی در زمان، ضبط جلسات، کاهش هزینه ها، حضور ساده تر اعضا، حفظ محیط زیست و حرکت در جهت رهنمودهای مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) در خصوص راهکارهای اقتصاد مقاومتی از جمله مزایای استفاده از سیستم های مجازی از جمله ویدیوکنفرانس است.

وی گفت: معاونت بهداشتی با 30 و معاونت درمان با 25 جلسه ویدیو کنفرانس، بیشترین تعداد جلسات را از ابتدای سال جاری برگزار نموده اند.

 
پورتال اخبار