رهبری

بدنه خبر

برگزاری جلسه ارزیابی بیرونی اعتباربخشی دانشکده پزشکی سه‌شنبه، 20 آذر 1397

جلسه ارزیابی بیرونی اعتباربخشی دانشکده پزشکی با حضور رئیس دانشگاه، ارزیابان وزارت بهداشت، معاون آموزشی، رئیس دانشکده پزشکی، رئیس کارگروه اعتبار بخشی و رؤسا و معاونین آموزشی بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سالن شهید رستم پور دانشکده پزشکی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار وب دا، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان ضمن خیر مقدم به حاضرین و بیان هداف جلسه، گفت: ارزیابی یکی از معیارهای اصلی موثر بر برنامه ریزی و توسعه هر حوزه ای محسوب می گردد و مبحث ارزیابی های بیروی از نظر مسئولین دانشگاه بسیار حائز اهمیت است زیرا نقاط قوت و ضعف ما را به روشنی بیان نموده و امکان استفاده از تجربیات موفق سایر دانشگاهها را فراهم می سازد و امیدوارم در سایه این ارزیابی و همکاری ها، همراهی و اهتمام شایسته همکاران در حوزه آموزش و درمان، گام های موثری در راستای ارتقاء دانشگاه علوم پزشکی کردستان و ارائه خدمات سلامت به مردم برداریم.

دکتر سیامک واحدی گفت: فرآیند توسعه مستمر و پیوسته است و باید همیشه در چرخه عملیات سیستم ها مورد توجه قرار گیرد و لازم است کاری کنیم که هر روز بهتر از روز قبل باشیم.

 
 
 

وی با بیان اینکه، آموزش و تعلیم و تربیت دانشجویان زیربنای اصلی کارهاست، افزود: شرح حال گرفتن علمی و اخلاقی، رابطه بین بیماران و کادر درمانی، نظارت اساتید بر کار دانشجویان در مراکز درمانی، توانمند سازی اساتید با اجرای برنامه های بازآموزی و کارگاهی، مستندسازی صحیح و دقیق بیارستانی، ثبت دقیق وقایع و رویدادها، ثبت داده ها و ثبت خطاها مهمترین نقش را در بهبود فرآیندهای بیمارستانی دارد.

رئیس دانشگاه گفت: سیستم ثبت خطاهای بیمارستانی برای تجزیه و تحلیل خطاها و پیشگیری از وقوع موارد مشابه، در دانشگاه علوم پزشکی کردستان برای اولین بار در کشور راه اندازی شده است و نقشی بارز در بهبود ارائه خدمات توسط پزشکان دارد.

در این جلسه ارزیابان وزارت بهداشت به پیشرفت های چشمگیر دانشگاه مخصوصا در دو سال اخیر و عزم جدی مسئولین دانشگاه برای اقدام با برنامه ریزی و نیل به اهداف سلامت در استان تاکید کردند.

 
پورتال اخبار