رهبری

بدنه خبر

برگزاری کارگاه آموزشی مقابله با جعل و کلاه برداری دوشنبه، 26 آذر 1397

کارگاه آموزشی مقابله با جعل و کلاه برداری در سالن اجتماعات ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان برگزار گردید.

به گزارش وب دا، در این کارگاه که با هدف ارتقاء دانش و آگاهی حاضرین در خصوص  حفظ و مراقبت از اسناد، آگاهی از شگردهای جاعلین و کلاه برداران در استفاده از این اسناد و جلوگیری از رشد جرائم جعل و کلاه برداری در ابعاد مختلف آن به همت مدیریت حراست دانشگاه و با همکاری اداره آگاهی سنندج برگزار گردید، بیش از 100 نفر از مدیران و کارکنان واحدهای تابعه دانشگاه حضور داشتند.

گفتنی است در این کارگاه یک روزه که با حضور مدیر حراست دانشگاه همراه بود، موضوعاتی از قبیل انواع جعل، راههای شناسایی اسناد مجعول از اسناد واقعی، نحوه تشخیص امضای چک، امضای واقعی، انواع کلاه برداری و راههای مقابله با کلاه برداری ارائه شد.

 
 
پورتال اخبار