رهبری

بدنه خبر

برگزاری کارگاه منطقه ای دو روزه آموزش عملی مراقبت های سالمندان در دانشگاه چهارشنبه، 28 آذر 1397

کارگاه منطقه ای دو روزه آموزش عملی مراقبت های سالمندان با حضور رئیس اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان و مدیران و کارشناسان سلامت سالمندان دانشگاه های  علوم پزشکی کردستان، همدان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، دزفول، شوشتر و شهرکرد در سالن شهید رستم پور دانشکده پزشکی برگزار شد.

به گزارش وب دا، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در ابتدای این کارگاه ضمن بیان خیر مقدم و اهداف کارگاه، گفت : سالمندی فرایندی است که متوقف نمی شود و تنها با داشتن زندگی سالم و مراقبتهای بهداشتی می توان این دوره را به دورانی مطلوب و لذت بخش و توام با سلامتی تبدیل کرد.

 
 

دکتر فرزام بیدارپور ضمن بیان اینکه، سلامت سالمندان یکی از مسائل و مشکلات بهداشتی در اکثر جوامع بوده و  مقابله با این مشکلات نیازمند سیاستگزاری و برنامه ریزی دقیق و صحیح است، اضافه کرد: سالمندان به دلیل محدودیتهای مربوط به تغییرات پیری برای برآورده نمودن  نیازهای اساسی به کمک دیگران نیاز دارند و در این راستا رعایت یکسری اصول و راهکار میتواند بسیاری از مشکلات را به تعویق انداخته و سلامتی سالمندان را حفظ نماید.

 در این کارگاه رئیس اداره سلامت وزرارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: سالمندان باید فرصت های برابر برای سلامتی و زندگی سالم داشته باشند زیرا بدون توجه به وضعیت اقتصادی، تحصیلات، محل تولد، محل اقامت، جنسیت یا سایر عوامل اجتماعی  باید  سلامتی "سالخوردگی جمعیت" را از یک تهدید به فرصت تبدیل کرد. 

خانم دکتر عظیمی در مورد علت ادغام مراقبت های سالمندی گفت: کاهش ظرفیت ذاتی و توانایی عملکردی سالمندان با هم ارتباط دارند مثلا کاهش شنوایی موجب افزایش اختلال شناختی، تغذیه نامناسب موجب کاهش تحرک و ضعف بینایی موجب افزایش علائم افسردگی می گردد و نیز مداخله در مورد یک اختلال می تواند سایر قسمت ها را تحت تاثیر قرار بدهد و بنابراین ارایه خدمات جداگانه، ناکارآمد است.

گفتنی است در این کارگاه علاوه بر گزارش عملکرد اقدامات انجام شده در برنامه سالمندان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان توسط  مدیر گروه سلامت خانواده، سایر مسئولین و کارشناسان دانشگاههای دیگر حاضر در کارگاه به ارائه گزارش عملکردهایشان پرداخته و در نهایت پس از بحث و بررسی در خصوص حل مشکلات تصمیمات مقتضی را اتخاذ نمودند.

 
پورتال اخبار