رهبری

بدنه خبر

افتخار آفرینی پژوهشی عضو هیئت علمی دانشگاه پنجشنبه، 29 آذر 1397

دکتر قباد مرادی از اعضای هیئت علمی دانشگاه با چاپ نه مقاله در مجله LANCET، برای جامعه علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان و کشور افتخار آفرینی کرد.

به گزارش وب دا، پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی کردستان، همگام با سایر محققان در کشور، گامهای ارزشمندی در جهت اعتلای ارزش های انقلاب اسلامی ایران در جهان برداشته اند که در این راستا، یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه موفق به چاپ نه مقاله ارزشمند در مجله LANCET شده است.

دکتر قباد مرادی پژوهشگر موفق استان و کشوری که در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش توسط رئیس دانشگاه مورد تقدید قرار گرفت، این تحقیقات را در جهت شناسایی و رفع موانع سلامت در استان کردستان و کشور به انجام رسانیده است.

گفتنی است که مجله LANCET دارای Impact Factor برابر با 53/25 و جزو ده درصد مجلات برتر دنیا می باشد.

 
 
 
پورتال اخبار