رهبری

بدنه خبر

تمدید مهلت ثبت نام آزمون پذیرش بهورزی ازطریق سایت شنبه، 1 دی 1397

      احتراماً،پیرو نامه شماره 2170/103880/14 مورخه 28/09/97 درخصوص ارسال مفاد آگهی پذیرش فراگیر بهورزی  سال1397 دانشگاه  علوم پزشکی به صورت قراردادی(قرارداد کارمعین)، به استحضار می رساند باتوجه به نامه شماره8204/104452/14 مورخه 29/09/97 معاون محترم بهداشتی دانشگاه مبنی بر اصلاحیه آگهی فوق الذکر وهمچنین تمدید مهلت ثبت نام وموکول نمودن آزمون به تاریخ 14/10/97، مفاد اصلاحیه آگهی پذیرش وشرایط  ثبت نام آزمون مذکور برروی سایت اینترنتی به آدرس :www.mukbehvarz.poorsam.ir  قرارگرفته است، لذا خواهشمند است اصلاحیه مفاد آگهی پذیرش فراگیر بهورز وهمچنین اطلاع رسانی درخصوص تمدید مهلت ثبت نام وتاریخ برگزاری آزمون  به نحو مقتضی برروی سایت دانشگاه قسمت اطلاعیه ها قرار گردد.

 
پورتال اخبار