رهبری

بدنه خبر

فراخوان عمومی دعوت به همکاری در مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه شنبه، 1 دی 1397

مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کردستان در نظر دارد به منظور تکمیل نیروی انسانی واحدهای خود از بین کارکنان رسمی  و پیمانی شاغل در واحدهای تابعه دانشگاه که واجد شرایط جداول ارسالی به مراکز تابعه باشند، دعوت به همکاری نماید.

کارکنان علاقمند که دارای شرایط مندرج آگهی مذکور باشند، میتوانند مدارک ذیل را در زمان مقرر تکمیل و به نشانی مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه ارسال نمایند.

مدارک لازم:

تکمیل فرم رزومه (فرم پیوست نامه)

تصویر آخرین حکم کارگزینی

تصویر مدرک تحصیلی

تذکر: بکارگیری افراد واجد شرایط بر اساس آزمون مصاحبه تخصصی خواهد بود و صرف ارسال مدارک به منزله انتقال قطعی مشمولین این فراخوان نخواهد بود.

نشانی: سنندج خیابان آبیدر ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان – مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه و کد پستی 6618643451 ارسال نمایند.

شماره تماس 33244990

مهلت ارسال مدارک : از تاریخ 28/ 1397/09لغایت 10/10/ 1397 خواهد بود. 
 
پورتال اخبار