رهبری

بدنه خبر

تدبیر در حوادث امری ضروری است دوشنبه، 3 دی 1397

روز پنجم دی ماه مصادف با روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی با شعار "تدبیر در حوادث جهت کاهش خسارات در راستای اقتصاد مقاومتی" نامگذاری شده است.

به گزارش وب دا، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان با بیان اینکه ، پنج دی ماه به مناسبت سالروز وقوع زلزله بم بعنوان روز ملی ایمنی در برابر زلزله نامگذاری شده است، گفت: روز ملی ایمنی در برابر زلزله و بلایای طبیعی، فرصت مغتنمی است تا در سطحی وسیع با تکیه بر توانمندی های داخلی در مقابله با بحران های ناشی از حوادث طبیعی، زمینه های پیشگیری و آمادگی عمومی را فراهم نمائیم.

دکتر سیامک واحدی ضمن بیان اینکه، دستاوردهای نظام سلامت طی سال های اخیر در حوزه مدیریت و کاهش خطر بلایا بسیار چشمگیر است و برنامه های آن در سطح منطقه و جهان به خوبی شناخته شده و مورد توجه صاحب نظران و سازمان های بین المللی قرار گرفته است، گفت: دانشگاه علوم پزشکی کردستان در این زمینه برنامه های ویژه ای دارد به طوریکه ماموریت ما، ایجاد فرآیندی منظم به منظور بهره مندی حداکثری از ظرفیت های سازمانی، اجرایی و مهارتی با هدف به حداقل رساندن پیامدهای سوء سلامتی مخاطرات طبیعی و انسان ساخت در سطح جامعه، منابع دانشگاه و منطقه از طریق پیشگیری از مخاطرات و کاهش آسیب، ارتقاء آمادگی، پاسخ به موقع و بازیابی با رویکرد توسعه پایدار است.

 وی با بیان اینکه، یکی از چشم اندازهای دانشگاه علوم پزشکی کردستان این است که تا سال 1407  مجهز به توسعه یافته ترین سامانه سلامت در بلایا و فوریت ها و پایین ترین سطح خطر در برابر مخاطرات طبیعی و انسان ساخت باشد، اضافه کرد: در این راستا دانشگاه علوم پزشکی کردستان بمنظور تداوم ارائه خدمات سلامت در زمان وقوع بلایا و کاهش آسیب، اقدامات متعددی از جمله، تدوین برنامه مدیریت و کاهش خطر بلایای ویژه دانشگاه اشاره نمود.

رئیس دانشگاه با تاکید بر اینکه، در راستای اجرای برنامه مدیریت و کاهش خطر بلای ویژه دانشگاه، جلسات متعدد درون بخشی با تصویب 32 مصوبه درون بخشی و 16 مصوبه بین بخشی برگزار گردید، افزود: تعداد زیادی از مصوبات درون بخشی این جلسات در حال اجرا است که از جمله آنها می توان به تدوین چارت فرماندهی حادثه ویژه دانشگاه، تدوین برنامه پاسخ نظام سلامت در حوادث و بلایا، منطقه بندی شهرستان سنندج، تعیین استان ها و شهرستان های معین برای کلیه شهرستان های استان اشاره نمود.

دکتر واحدی گفت: هدف غائی اجرای برنامه های مدیریت و کاهش خطر بلایا در دانشگاه علوم پزشکی کردستان کاهش وقوع یا پیشگیری از مواجهه جامعه و منابع دانشگاه با مخاطرات طبیعی و انسان ساخت، کاهش آسیب پذیری ناشی از مخاطرات طبیعی و انسان ساخت در سطح جامعه و منابع نظام سلامت و ارتقای آمادگی عملکردی برای پاسخ نظام سلامت به مخاطرات طبیعی و انسان ساخت است.

 
پورتال اخبار