رهبری

بدنه خبر

انتصاب دکتر هوشنگ پیرفلاح بعنوان سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان قروه شنبه، 8 دی 1397

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان طی ابلاغی دکتر هوشنگ پیرفلاح را بعنوان سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان قروه منصوب کرد.

به گزارش وب دا، دکتر سیامک واحدی در این ابلاغ آورده است:

با توجه به تجارب و توانمندی جنابعالی بموجب این ابلاغ بعنوان سـرپرست شبـکه بهـداشت و درمـان قـروه منصوب می شوید. انتظار دارم با همکاری و تعامل مثبت و سازنده با معاونین و مدیران دانشگاه، مدیران و مسئولین شهرستان و کارکنان خدوم  آن شبکه و بهره گیری از تمامی منابع موجود و اهداف نظام سلامت کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برابر برنامه های عملیاتی و استراتژیک و همچنین برنامه های طرح تحول نظام سلامت  و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید منشاء اثرات و خدمات ارزشمندی به مردم عزیز حوزه تحت سرپرستی  باشید. ضمناً اختیارات اینجانب در آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها از جمله مواد 30 و 44 در رابطه با پرداختهای ماده 19 آئین نامه موصوف به شما تفویض می گردد تا با رعایت کامل جوانب شرعی و  قانونی و با مسئولیت خود وظایف محوله را به انجام  برسانید. موفقیت و سربلندی شما را از ایزد منان خواستارم.

 
پورتال اخبار