رهبری

بدنه خبر

راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد رشته پرستاری اورژانس در دانشگاه علوم پزشکی کردستان دوشنبه، 17 دی 1397

راه اندازی رشته پرستاری اورژانس مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کردستان به تصویب رسید.

به گزارش وب دا، رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ضمن اعلام این خبر گفت: وزارت متبوع با راه اندازی رشته پرستاری اورژانس مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کردستان موافقت کرد.

دکتر محمد فتحی گفت: هم اکنون بیش از 80 نفر دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در رشته های پرستاری داخلی جراحی، پرستاری مراقبت های ویژه و آموزش مامایی در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه مشغول به تحصیل هستند و از مهر آینده 5 نفر دانشجو هم در چهارمین رشته دانشکده(پرستاری اورژانس) مشغول به تحصیل خواهند شد.

 
 
پورتال اخبار