رهبری

بدنه خبر

برگزاری جلسه ویدئو کنفرانس معاون پرستاری وزارت بهداشت با مسئولین پرستاری دانشگاههای علوم پزشکی دوشنبه، 17 دی 1397

جلسه ویدیو کنفرانس معاون پرستاری وزارت بهداشت با مسئولین پرستاری دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور و با حضور رئیس دانشکده پرستاری و مامایی، رئیس نظام پرستاری، مدیر پرستاری، نمایندگان بهداشتی و اجاماعی و نمایندگان بیمارستان های غیر دانشگاهی برگزار شد.

به گزارش وب دا، این جلسه در جهت بررسی راهکارها و چگونگی اجرای برنامه غربالگری فشار خون و تناسب بدنی در دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور برگزار شد.

گفتنی است این برنامه توسط معاونت پرستاری با مشارکت معاونت های اجتماعی و بهداشتی وزارت متبوع تدوین و ابلاغ و از 22 لغایت 26 دی ماه سال جاری در سراسر کشور اجرا می گردد.

  
 
پورتال اخبار