رهبری

بدنه خبر

برگزاری جلسه هیات امنای دانشگاه در وزارت بهداشت سه‌شنبه، 18 دی 1397

سه شنبه، 18 دی ماه، جلسه هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی کردستان با حضور مشاور وزیر و دبیر مجامع، شوراها و هیأت امنای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به همراه رئیس و اعضای هیأت امنای دانشگاه و نمایندگان معاونت های وزارت، در وزارت متبوع برگزار گردید.

در این جلسه ضمن ارایه گزارشی از شاخص های عملکردی دانشگاه، دستور کارهای مشترک و اختصاصی دانشگاه نیز مورد بررسی قرار گرفت.
  
 
پورتال اخبار