رهبری

بدنه خبر

برگزاری آزمون میان دوره پیش کارورزی در دانشگاه پنجشنبه، 20 دی 1397

آزمون میان دوره پیش کارورزی همزمان با سراسر کشور در مرکز آزمونهای الکترونیکی در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان برگزار گردید.

به گزارش خبرنگار  وب دا، رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اعلام این خبر، گفت :  در آزمون میان دوره پیش کارورزی این دانشگاه، 32 نفر از دانشجویان پزشکی که مقطع کارآموزی بالینی را با موفقیت به اتمام رسانده اند، شرکت نموده اند که در صورت قبولی در این آزمون وارد دوره پایانی پزشکی عمومی تحت عنوان دوره کارورزی پزشکی خواهند شد.

دکتر بهرام نیکخو گفت: سوالات توسط مرکز حراست وزارت متبوع در فرم نرم افزار آزمون از طریق سیستم اتوماسیون محرمانه به حراست دانشگاههای مجری ارسال گردید.

وی افزود: آزمون شامل 200 سوال چهارگزینه ای و بدون نمره منفی بوده و برای کلیه داوطلبان یکسان است که مدت پاسخگویی به سوالات نیز، 200 دقیقه می باشد.

گفتنی است  ثبت نام این آزمون از روز چهارشنبه مورخ 97/9/22 لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 97/10/10 بود.

 
 
پورتال اخبار