رهبری

بدنه خبر

شرکت کارکنان بیمارستان فجر مریوان در یوم الله 22 بهمن1397 دوشنبه، 22 بهمن 1397
  
کارکنان بیمارستان فجر مریوان با حضور پر شور خود در یوم الله 22 بهمن 1397 بار دیگر با آرمانهای والای امام راحل (ره) تجدید میثاق نمودند و فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر صهیونیست سر دادند، حضور مردم انقلابی شهرستان مریوان در کنار سایر هم وطنان خود در جای جای ایران عزیز ، در راهپیمایی 22 بهمن ماه ، مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی بوده و کاخ آرزوهای ننگین آنها را فرو می ریزد ، کارمندان بیمارستان فجر  هم پیمان در کنار سایر همکاران خود از شبکه بهداشت و بیمارستان بوعلی ،  شکوه و عظمت ایران اسلامی را به رخ جهانیان کشاندند، امروز خواب مستکبران آشفته است و این است اقتدار جمهوری اسلامی ایران ...
 
 
 
 
 
پورتال اخبار