رهبری

بدنه خبر

بازدید معاونین درمان و اجتماعی از شبکه های بهداشت و درمان شهرستان های سقز و دیواندره پنجشنبه، 8 فروردین 1398

معاونین درمان و اجتماعی به همراه مدیر منابع فیزیکی و نظارت بر اجرای طرح‌های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان از شبکه های بهداشت و درمان شهرستان های سقز و دیواندره بازدید به عمل آوردند.

 بازدید کنندگان ضمن بازدید از زیرساخت های سلامت شهرستان های سقز و دیواندره از قبیل شبکه های بهداشت و درمان و مراکز بهداشت، بیمارستان های امام خمینی(ره) و جدیدالتاسیس و مرکز فوریت های پزشکی سقز، مرکز فوریت های پزشکی دو راهی بیجار،بیمارستان امام خمینی(ره) دیواندره و مرکز فوریت های پزشکی شهرستان سقز، از بیماران بستری در بیمارستان های امام خمینی(ره) سقز و دیواندره نیز عیادت کردند.

 
 
 
 
 
 
 
 

همچنین بازدیدکنندگان ضمن اینکه از نزدیک در جریان روند انجام طرح سلامت نوروزی و خدمات سلامت ارائه شده به مردم قرار گرفتند، در نشست های جداگانه ای با حضور مسئولین و مدیران شبکه های بهداشت و درمان و مراکز بهداشت این شهرستان ها، موانع و مشکلات را مورد بررسی قرار داده و پس از بحث و تبادل نظر، در خصوص بهبود فرآیندها و ارائه خدمات، تصمیم گیری نمودند.

 
 
پورتال اخبار