رهبری

بدنه خبر

تشدید فعالیت های آزمایشگاه کنترل غذا و دارو در تعطیلات نوروز 98 دوشنبه، 19 فروردین 1398

مهندس ذره بین - مدیرآزمایشگاه کنترل غذا و دارو - در گفتگویی با روابط عمومی معاونت اعلام نمود؛ آزمایشگاه کنترل معاونت غذا و دارو در تعطیلات نوروز به منظور تأمین سلامت مواد غذایی به صورت تمام وقت (24 ساعته)  در حال انجام امور می باشد.

مهندس ذره بین در ادامه بیان کرد؛ این آزمایشگاه، در بخش های شیمی و میکروبشناسی فعال بوده و نمونه های مواد غذایی ارسالی به ویژه مراکز بهداشت استان را پذیرش و مورد آزمون قرار داده است.

 
پورتال اخبار