رهبری

بدنه خبر

برگزاری کمیته درون بخشی هفته سلامت در شبکه بهداشت و درمان کامیاران دوشنبه، 26 فروردین 1398

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران،در تاریخ 98/01/26 کمیته درون بخشی در راستای اجرای برنامه ها ومعرفی اهداف شعار هفته سلامت با حضور ریاست مرکز بهداشت و مسئولین ستاد مرکز بهداشت در دفتر ریاست مرکز بهداشت برگزار گردید.محمد فاتحی ریاست مرکزبهداشت با مقدمه ای در خصوص شعار سال هفته سلامت" مراقبتهای اولیه بهداشتی راهی به سوی پوشش همگانی سلامت" عنوان نمود: نظربه زیرساختهای نظام بهداشتی کشور و رتبه قابل قبول ایران در سطح جهانی از نظر شاخصهای بهداشتی، گام های اساسی برای پوشش همگانی سلامت در ایران تقویت دو اصل مشارکت مردمی و همکاری بین بخشی که از اصول مراقبتهای اولیه نیز می باشند، است.در ادامه مسئولین واحد های ستادی با بحث و تبادل نظر پیرامون اسامی روزهای هفته سلامت فعالیت و اقداماتی را برای اجرا در این روز ها  به تصویب رساندند.

 
پورتال اخبار