رهبری

بدنه خبر

برپایی ایستگاه سلامت شنبه، 7 اردیبهشت 1398

در ششمین روز از هفته سلامت،باتوجه به مصوبات کمیته درون بخشی تیمی از همکاران مرکزبهداشت جهت برپایی ایستگاه سلامت به محل خیابان روبروی مسجد جامع جهت ارزیابی فشارخون نمازگزاران مراجعه نمودند، در این ایستگاه فشارخون تعداد 100 نفر از نمازگزاران مورد ارزیابی قرارگرفت و به کلیه ی مراجعین درخصوص مراجعه به پایگاه های سلامت جهت دریافت مراقبت های اولیه بهداشتی آموزش لازم ارائه شد .

 
 
 
 
 
 
 
پورتال اخبار