رهبری

بدنه خبر

مراسم تودیع و معارفه مترون بیمارستان شهید چمران سروآباد یکشنبه، 8 اردیبهشت 1398

هفتم اردیبهشت ماه با حضور دکتر معروف احمدی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سروآباد، رئیس مرکز بهداشت شهرستان، حراست، مدیر داخلی و مسئولین واحدها و بخشهای بیمارستان شهید چمران سروآباد مراسم تودیع و معارفه مسئول خدمات پرستاری (مترون) برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان شهید چمران سروآباد در این مراسم دکتر احمدی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان ضمن تبریک هفته سلامت و تبریک ایام شعبانیه از کوشش و تلاشهای مجدانه خانم مهین کریمی که مدتی در کسوت مدیر خدمات پرستاری بیمارستان ارائه خدمت نمودند تقدیر و تشکر کردند و همچنین خانم رقیه دولتیاری را طی حکمی به سمت مدیر خدمات پرستاری بیمارستان منصوب کردند و برای  ایشان نیز آرزوی موفقیت نمودند و همه پرسنل را به همکاری و همیاری با ایشان دعوت نمودند.

@muksarvabad


 
 
 
 
منبع: روابط عمومی بیمارستان شهید چمران سروآباد
 
پورتال اخبار