رهبری

بدنه خبر

برگزاری سمینار تلفیق دارویی توسط معاونت غذا و دارو جمعه، 27 اردیبهشت 1398

این سمیناردر راستای اجرایی نمودن برنامه های عملیاتی معاونت غذا و دارو دانشگاه و با حضور متخصصین ،رزیدنت ها ،انترن ها و دانشجویان رشته پزشکی در بیمارستان بعثت برگزار شد .

کارشناس دارویی  و مسئول محترم واحد مراقبتهای دارویی معاونت " دکتر ابراهیم  ابراهیمی " به بیان مباحث تلفیق دارویی چون محاسبات داروئی ،تداخلات داروئی ،خطاهای داروئی و اصول صحیح نسخه نویسی (Ordering  ) و... پرداختند.

 
پورتال اخبار