رهبری

بدنه خبر

"جلسه درون گروهی مامایی" شنبه، 28 اردیبهشت 1398
 جلسه درون گروهی مامایی درمورخ 1398/2/25 ساعت 12 تشکیل جلسه داد. دراین جلسه درخصوص مسائل آموزشی ودانشجویان مامایی بحث وتبادل نظر به عمل آمد.دراین جلسه همچنین  از سرکارخانم گلبهار قادرخانی توسط ریاست دانشکده ومعاون آموزشی به عنوان مامای نمونه درسال 1398 با اهدای لوح تقدیر تشکر وقدردانی به عمل آمد.
 
پورتال اخبار