رهبری

بدنه خبر

برگزاری اولین کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی در شهرستان کامیاران یکشنبه، 5 خرداد 1398

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران، اولین کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی این شهرستان در سال جاری در تاریخ 98/03/05 با ریاست معاون فرماندار و دبیری مدیر شبکه بهداشت و حضور رؤسا و معاونین ادارات و سازمانهای این شهرستان در سالن جلسات فرمانداری پیرامون پیگیری مصوبات جلسات قبل و دستورکارجدید برگزار گردید، در خصوص مخاطرات سلامت و امنیت غذایی در سطح شهرستان کامیاران بحث و تبادل نظر شد.سید منصور هاشمی نسب مدیرشبکه بهداشت و درمان و دبیر کارگروه سلامت و امنیت غذایی این شهرستان در ابتدا با تأکید بر اهمیت مقوله سلامت و قرارداشتن آن در کانون توجهات به عنوان یک شاخص مهم توسعه یافتگی کشور، ارتقای این شاخص را نیازمند همکاری همه جانبه تمامی سازمانها و نهادهای اجرایی دانست.ایشان با ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در راستای مصوبات جلسه کارگروه قبلی به عناوین موضوعات مورد بحث در این جلسه از جمله اجرای برنامه ملی کنترل فشارخون بالا در شهرستان کامیاران ، پیگیری و ممانعت از تبلیغ و فروش کالا و مواد آسیب رسان به سلامت افراد ، بررسی سرطانهای شایع در سطح شهرستان و راه های پیشگیری از سرطان دستگاه گوارش و وضعیت سلامت آب شرب شهری و روستایی اشاره نمود.در ادامه اعضای حاضر در این کارگروه با بررسی دستورکار جلسه، راهکارهایی را برای مقابله با مخاطرات موجود ، راههای همکاری و وظایف هرکدام از اعضای این کارگروه در خصوص موضوعات یاد شده، مشخص و در قالب مصوبات این جلسه ارایه نمودند.

 
پورتال اخبار