رهبری

بدنه خبر

حضور کارکنان شبکه بهداشت و درمان کامیاران در راهپیمایی روز قدس جمعه، 10 خرداد 1398
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران، همگام با سایر شهروندان کامیارانی راهپیمایی روز جهانی قدس امروز جمعه 10خرداد ماه مصادف با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان با حضور کارکنان شبکه بهداشت و درمان این شهرستان برگزار شد .شایان ذکر است در این روز ایستگاه های سیار کنترل فشارخون در راستای طرح ملی کنترل فشارخون بالا در سطح شهرکامیاران دایر گردید.
 
 
 

 
 
 
 
 
پورتال اخبار