رهبری

بدنه خبر

اقدامات انجام شده درراستای بسیج ملی کنترل فشارخون در سنندج شنبه، 11 خرداد 1398
به مناسبت روز قدس و در مراسم راهپیمایی که به همین مناسبت در میدان آزادی  برگزار گردید .مرکز بهداشت سنندج نیز ایستگاه کنترل فشار خون در میدان آزادی بر پا نمود که با استقبال مردم روبه رو گردید و مراقبین سلامت به کنترل فشار خون مراجعین و ثبت در سامانه پرداختند .
        
    
 
پورتال اخبار