رهبری

بدنه خبر

بازدید دکتر فرشادان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی از شبکه بهداشت و درمان کامیاران شنبه، 11 خرداد 1398
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران، در تاریخ 98/03/11دکتر سید مهدی فرشادان با هدف دیدار با کارکنان شبکه بهداشت ودرمان کامیاران وآشنایی بیشتر با روند فعالیتهای بهداشتی و درمانی این شهرستان و بررسی مشکلات موجود از شبکه بهداشت و درمان این شهرستان بازدیدنمود. در این بازدید دکتر فرشادان مورد استقبال سید منصور هاشمی نسب مدیر شبکه بهداشت و درمان کامیاران و جمعی از مسئولین این شبکه قرارگرفت.دکتر فرشادان بعد از حضور در واحدها و دیدار با کارکنان حاضر در واحدهای بهداشتی ، مالی و اداری شبکه در دفتر مدیر شبکه حضور یافت و با حضور مسئولین مرکز بهداشت ،بیمارستان سینا ،امورعمومی ،حراست ،فوریتهای پزشکی و امور مالی به بررسی دغدغه های بهداشتی درمانی حوزه انتخابی خود و راه های همکاری با این شبکه پرداخت.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پورتال اخبار