رهبری

بدنه خبر

بازدید مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سروآباد از ایستگاه ثابت کنترل فشار خون شهر سروآباد دوشنبه، 20 خرداد 1398

مورخ بیست خردادماه دکتر معروف احمدی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سروآباد، رئیس مرکز بهداشت شهرستان و مسئول حراست و مسئول امور اداری از ایستگاه ثابت شهری کنترل فشارخون شهر سروآباد بازدید به عمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان سروآباد در راستای اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشار خون بالا و براساس برنامه تدوین شده شبکه بهداشت و درمان شهرستان سروآباد اقدام به برپایی ایستگاه ثابت در شهر سروآباد نمود و از روز جمعه هفدهم خرداد این ایستگاه در دو شیفت صبح و عصر در بازار شهر سروآباد اقدام به ارائه خدمات سنجش فشارخون مراجعین نموده و این ایستگاه تا پایان طرح بسیج ملی کنترل فشار خون پانزدهم تیرماه دایر می‌باشد دکتر معروف احمدی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سروآباد، از نحوه ارائه خدمات در این ایستگاه بازدید نمودند ایشان ضمن سنجش فشار خون خود و هیئت همراه از نحوه ارائه خدمات پرسنل مستقر در ایستگاه مذکور ابراز رضایت نمودند. لازم به ذکر است که مسئولین حراست، امور عمومی و مسئول واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها  و رئیس مرکز بهداشت شهرستان در این بازدید مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سروآباد را همراهی می‌کردند.  

@muksarvabad

 
 

 
منبع: روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان سروآباد
 
پورتال اخبار