رهبری

بدنه خبر

بازدید معاون درمان وزارت بهداشت و سرپرست دانشگاه از بیمارستانهای امام خمینی(ره) و جدیدالاحداث سقز چهارشنبه، 22 خرداد 1398

معاون درمان و مدیر کل امور بیمارستانی وزارت بهداشت به همراه سرپرست، معاون درمان و مدیران روابط عمومی و امور بین‌الملل و حراست دانشگاه علوم پزشکی کردستان از بیمارستان های امام خمینی(ره) و جدیدالاحداث شهرستان سقز بازدید به عمل آوردند.
به گزارش وب دا، بازدید کنندگان پس از بازدید از بخش های مختلف بیمارستان امام خمینی(ره) از جمله آزمایشگاه، دیالیز و اورژانس از بیماران بستری نیز عیادت به عمل آوردند.
دکتر قاسم جان بابایی، دکتر بهزاد کلانتری و دکتر وحید یوسفی نژاد به اتفاق هیئت همراه ضمن بازدید از پروژه بیمارستان جدیدالاحداث سقز، از نزدیک در جریان روند انجام کارها و میزان پیشرفت ها قرار گرفته و بر سریعتر تکمیل و تجهیز نمودن و در مدار ارائه خدمت قرارگرفتن بیمارستان تاکید نمودند.
سپس بازدید کنندگان در نشستی مشترک با مسئولین شبکه بهداشت و درمان سقز و مجریان پروژه های سلامت در حال ساخت شهرستان، ضمن بررسی مشکلات، موانع و تنگناها، تصمیمات متناسب را در جهت بهبود فرآیندها اتخاذ نمودند.


 
 
 
 
 
 
پورتال اخبار