رهبری

بدنه خبر

بازدید معاون درمان وزارت بهداشت و سرپرست دانشگاه از بیمارستانهای رازی و صلاح الدین ایوبی بانه چهارشنبه، 22 خرداد 1398

معاون درمان و مدیر کل امور بیمارستانی وزارت بهداشت به همراه سرپرست، معاون درمان و مدیران روابط عمومی و امور بین‌الملل و حراست دانشگاه علوم پزشکی کردستان از بیمارستان های رازی و صلاح الدین ایوبی بانه بازدید به عمل آوردند.

به گزارش وب دا، بازدید کنندگان پس از بازدید از بخش های مختلف این بیمارستان ها از قبیل دیالیز، قلب، آزمایشگاه و اورژانس و عیادت از بیماران بستری، از نزدیک در جریان خواسته ها و نیازمندی های بیماران و نحوه ارائه خدمات درمانی و مراقبتی به آنان قرار گرفتند.

در ادامه دکتر قاسم جان بابایی، دکتر بهزاد کلانتری و دکتر وحید یوسفی نژاد به اتفاق هیئت همراه در نشستی مشترک با مسئولین شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان های رازی و صلاح الدین ایوبی بانه، ضمن بررسی مشکلات و ارائه راه حل های متناظر، تصمیمات متناسب را در جهت بهبود فرآیندها اتخاذ نمودند.

 
 
 
 
 
 
پورتال اخبار