رهبری

بدنه خبر

بازدید معاون درمان وزارت بهداشت و سرپرست دانشگاه از بیمارستانهای فجر و بوعلی مریوان چهارشنبه، 22 خرداد 1398

معاون درمان و مدیر کل امور بیمارستانی وزارت بهداشت به همراه نماینده محترم مردم شریف سروآباد و مریوان در مجلس شورای اسلامی، سرپرست، معاون درمان و مدیران روابط عمومی و امور بین‌الملل، حراست و منابع فیزیکی و نظارت بر اجرای طرح‌های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان از بیمارستان های فجر و بوعلی مریوان بازدید به عمل آوردند.

به گزارش وب دا، هدف بازدید کنندگان، یافتن نقاط قوت و ضعف زیرساخت های فنی، انسانی و فرآیندها در حوزه درمان شهرستان های مریوان بود.

دکتر قاسم جان بابایی، دکتر بهزاد کلانتری، منصور مرادی و دکتر وحید یوسفی نژاد به اتفاق هیئت همراه پس از بازدید از بخش های مختلف بیمارستان های فجر و بوعلی مریوان، عیادت از بیماران بستری و ارزیابی وضعیت ارائه خدمات، از نزدیک در جریان خواسته ها و نیازمندیهای درمانی قرار گرفته و در نهایت در نشستی با مسئولین شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان های مذکور در مریوان، تصمیمات مقتضی را در جهت بهبود وضعیت موجود اتخاذ نمودند.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
پورتال اخبار