رهبری

بدنه خبر

بازدید معاون درمان وزارت بهداشت و سرپرست دانشگاه از بیمارستان شهید چمران سروآباد پنجشنبه، 23 خرداد 1398

معاون درمان و مدیر کل امور بیمارستانی وزارت بهداشت به همراه سرپرست، معاون درمان و مدیران روابط عمومی و امور بین‌الملل و حراست دانشگاه علوم پزشکی کردستان از بیمارستان شهید چمران سروآباد بازدید به عمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهید چمران سروآباد، بازدید کنندگان از بخش های مختلف بیمارستان شهیدچمران از جمله اورژانس، بخش‌های بستری بیماران بستری بازدید به عمل آوردند.

دکتر قاسم جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت، دکتر بهزاد کلانتری مدیرکل بیمارستانهای کشور و دکتر وحید یوسفی نژاد سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کردستان به اتفاق هیئت همراه ضمن بازدید از بیمارستان شهید چمران سروآباد، از نزدیک در جریان کمبودها و نیازهای بیمارستان قرار گرفتند. جان بابایی معاون درمان وزارتخانه در خصوص راه‌اندازی بخش دیالیز بیمارستان اظهار داشتند: تجهیزات و امکانات این بخش فراهم گردیده با  مشورتی که با همکاران در شبکه بهداشت و درمان شهرستان گردید تا فراهم شدن ساختمان واحد دیالیز با اختصاص یکی از اتاقهای بخشهای بستری بزودی واحد دیالیز بیمارستان سروآباد هم راه‌اندازی خواهد شد.

ایشان همچنین در خصوص تأمین پانسیون و محل سکونت پزشکان متخصص بیان داشتند: با توجه به افزایش تعداد پزشکان متخصص ساخت دو واحد پانسیون جهت اسکان پزشک متخصص در دستور کار قرار خواهد گرفت.

دکتر جان بابایی همچنین قول دادند کمبودهای تجهیراتی بیمارستان را در بازگشت به تهران پیگیری و آنها را برطرف نماید.

@muksarvabad
 
 
 
منبع: روابط عمومی بیمارستان شهید چمران سروآباد
 
پورتال اخبار