رهبری

بدنه خبر

بازدید معاون گردشگری کشور و سرپرست دانشگاه از بخش IPD بیمارستان کوثر سنندج پنجشنبه، 23 خرداد 1398

 دکتر ولی تیموری و دکتر وحید یوسفی نژاد به اتفاق هیئت همراه ضمن بازدید از بخش جدیدالاحداث (IPD)  بیمارستان کوثر، از نزدیک در جریان روند انجام کارها و میزان پیشرفت های صورت گرفته قرار گرفتند.

 

در این بازدید ضمن عیادت از بیماران دکتر یوسفی نژاد توضیحاتی را در ارتباط با روند اجرایی احداث بخش (IPD)  بیمارستان کوثر به دکتر ولی تیموری و هیئت همراه ارائه نمودند. همچنین اطلاعاتی را در ارتباط با دلیل احداث این بخش و نحوه پذیرش بیماران در آن ارائه نمودند

در ادامه نیز توضیحاتی در ارتباط با برنامه دانشگاه علوم پزشکی کردستان و بیمارستان کوثر در زمینه توسعه بخش (IPD) با توجه به ضرورت و تقاضای موجود به خدمت دکتر ولی تیموری و هیئت همراه ارائه گردید.

 
 
 
منبع: روابط عمومی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر سنندج
 
پورتال اخبار