رهبری

بدنه خبر

برگزاری نشست سرپرست دانشگاه با مسئولین شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان های فجر و بوعلی مریوان شنبه، 25 خرداد 1398

سرپرست، معاونین توسعه مدیریت و منابع و بهداشتی و جمعی از مدیران ستادی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با مسئولین شبکه بهداشت و درمان، مرکز بهداشت و بیمارستان های فجر و بوعلی مریوان در محل دفتر مدیر شبکه بهداشت و درمان مربوان نشستی مشترک برگزار نمودند.

به گزارش وب دا، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کردستان به همراه سایر حاضرین به بررسی آمارها و دست آوردهای شبکه بهداشت و درمان مریوان پرداختند.

دکتر وحید یوسفی نژاد و هیئت همراه ضمن ارائه راهکارهای موثر بر توسعه زیرساخت ها و شاخص های بهداشتی درمانی مریوان در جهت ارتقای وضعیت سلامتی مردم، مهمترین اولویت ها و نیازها را مورد ارزیابی قرار دادند.

 
 
 
پورتال اخبار