رهبری

بدنه خبر

دیدارهای جداگانه سرپرست دانشگاه با پزشکان متخصص مقیم و داروسازان مریوان شنبه، 25 خرداد 1398

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کردستان در نشست هایی جداگانه و صمیمی با پزشکان متخصص و داروسازان مریوان در محل دفتر مدیر شبکه بهداشت و درمان این شهرستان دیدار نمود.

به گزارش وب دا، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کردستان پس از بیان مشکلات و تنگناها توسط حاضرین در این نشست ها به ارائه راه کارهای متناسب در جهت رفع نواقص پرداخت.

دکتر وحید یوسفی نژاد مهمترین اولویت مسئولین و کادر بهداشتی درمانی دانشگاه را ارائه خدمات مطلوب به مردم و ارتقای سطح سلامتی و کیفیت زندگی مردم بیان نمود.

 
 
 
 
پورتال اخبار