رهبری

بدنه خبر

بازدید معاون بهداشتی دانشگاه از ایستگاه های سیار سنجش فشار خون مستقر در نقاط پر تردد مریوان شنبه، 25 خرداد 1398

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان از ایستگاههای سیار سنجش فشار خون مستقر در نقاط پر تردد شهر مریوان بازدید به عمل آورد.

به گزارش وب دا، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان از روند ارائه خدمات غربالگری فشار خون در ایستگاههای سیار سنجش فشار خون مستقر در نقاط پردد شهر مریوان بازدید به عمل آورد.

دکتر فرزام بیدارپور ضمن ارزیابی مشکلات، نواقص و نیز نقاط قوت وضعیت اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشار خون بالا در مریوان از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات بهداشتی به مردم قرار گرفت.

 
 
پورتال اخبار