رهبری

بدنه خبر

بسیج ملی کنترل فشارخون جمعه، 24 خرداد 1398
به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت سنندج همزمان با برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی بزرگداشت 5400 شهید استان کردستان مرکز بهداشت سنندج اقدام به برپایی ایستگاه کنترل فشار خون در مجموعه ورزشی 22 گولان نمود
شایان ذکر است در این برنامه 5 تیم از مرکز بهداشت شهرستان سنندج و2 تیم از فوریتهای پزشکی حضور داشتند ؛ این برنامه با استقبال همشهریان روبرو گشت وتعدادی از همشهریان وشرکت کنند گان در همایش جهت کنترل فشارخون خود به ایستگاه مراجعه نمودند 
 
 
پورتال اخبار