رهبری

بدنه خبر

فعالیتهای انجام شده در راستای بسیج ملی کنترل فشارخون جمعه، 24 خرداد 1398
به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت سنندج درراستای فعالیتها وبرنامه های تبیغاتی وبه منظورجلب مشارکت بیشتر وبهتر همشهریان سنندجی مرکز بهداشت سنندج با همکازری اداره فرهنگ وارشاد اسلامی وموسسه فرهنگی هنری ژیوه ر سنه اقدام به برگزاری تئاتر خیابانی با مضمومن کنترل فشارخون نمود
 
دراین برنامه هنری که در بعداظهرروز جمعه در پارک استقلال سنندج برگزارشد جمع کثیری از شهروندان سنندجی حضور داشتند مسئول روابط عمومی مرکز بهداشت سنندج توضیحاتی را درخصوص کنترل فشار خون باین داشت وخواستار مشارکت بیشترمردم در این مهم شد درادامه ضمن اجرای تئاتر خیابانی توسط گروه هنری ژیوه ر د با مشارکت همشهریان در خصوص اجرای این برنامه سوالاتی دررضایتمندی مردم ازبسیج کنترل فشار خون مطرح گردید که توسط همشهریان با استقبال خوبی رویررو شد
لازم به ذکراست درهفته های آتی در جاهای دیگر سطح شهر نیز این برنامه اجرا خواهد شد
 
پورتال اخبار