رهبری

بدنه خبر

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان از شبکه بهداشت و درمان شهرستان مریوان بازدید کرد. شنبه، 25 خرداد 1398
روز شنبه مورخ 98/3/25دکتر وحید یوسفی نژاد سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کردستان، به همراه مدیر حراست، معاون بهداشتی، معاون توسعه و جمعی از مسئولین دانشگاه از شبکه بهداشت و درمان شهرستان مریوان شهرستان مریوان بازدید کردند . 
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مریوان دکتر یوسفی نژاد در این بازدید و طی جلسه ای که در محل دفتر مدیر شبکه بهداشت و درمان با حضور مدیر ،مسئول حراست شبکه، مدیر امور اداری، رییس مرکز بهداشت، مسئولین واحدها و  مدیران بیمارستان های فجر و بوعلی برگزار شد هدف از این بازدید را دیدار با کارکنان  و ارزیابی وضعیت و کیفیت ارائه خدمات بهداشتی درمانی شهرستان بیان و از مدیران و مسئولین واحدهای مختلف درخواست نمود در راستای ارتقاء شاخص های مهم بهداشتی و درمانی مد نظر تلاش بیشتری داشته باشند. 
ایوب غلامی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان مریوان در ادامه این جلسه گزارشی از وضعیت موجود را بیان و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی اتخاد گردید. 
لازم به یادآوری است که دکتر یوسفی نژاد سرپرست دانشگاه در جلسات جداگانه ای با پزشکان متخصص و همچنین داروسازان شهرستان مریوان دیدار و گفت‌وگو کرد و پس از بررسی وضعیت و مشکلات حوزه کاری آنان دستورات و راهنمائی‌های لازم جهت هرچه بهینه‌تر شدن خدمات بیان کرد.
در پایان معاونین توسعه مدیریت و منابع و بهداشتی و مدیر اورژانس پیش بیمارستان و حوادث دانشگاه با حضور در واحدهای مختلف بیمارستان های فجر و بوعلی شهرستان مریوان وضعیت و کیفیت ارائه خدمات، تجهیزات و... در این مراکز را مورد بررسی و پایش قرار دادند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پورتال اخبار