رهبری

بدنه خبر

بازدید مدیر شبکه از ایستگاه های کنترل فشار خون بالا دوشنبه، 27 خرداد 1398
به گزارش روابط عمومی شبکه.
 
در مورخ 98/3/26 جناب آقاد دکتر هوشنگ پیر فلاح مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان قروه از ایستگاههای کنترل فشار خون بالا در سطح شهرستان قروه بازدید نمودند.
 
 
 
 
 

 
 
 
منبع: درویشی
 
پورتال اخبار